Hỏi đáp

BARCODE PRINTER NHIỆT TRỰC TIẾP LÀ GÌ?

BARCODE PRINTER NHIỆT TRỰC TIẾP LÀ GÌ?

Máy in nhiệt sử dụng một đầu ghi nhiệt để gia nhiệt cho kho nhãn đã được xử lý hóa học, kích hoạt nhiệt. Các nhãn được qua đầu ghi làm nóng bề mặt của …