Decal PVC In Mã Vạch

Giấy decal in mã vạch pvc 60×40 dạng cuộn 100m

Mã hàng: PVC_60x40x50

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành: 1 tháng

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 100×50 pvc cuộn nhãn 50m

Mã hàng: pvc_100x50

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 135.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal PVC in mã vạch 2 tem 50×60 dạng cuộn

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem nhãn mã vạch pvc 105×150 thực phẩm đông lạnh

Mã hàng: bw0153

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy in mã vạch PVC 2 tem 45×70 dạng cuộn

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch PVC 1 tem 40×220 mm

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch PVC 2 tem 50x40mm bo góc

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal cuộn in mã vạch PVC 3 tem 35×18 mm

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Cuộn giấy decal in mã vạch 2 tem nhãn barcode PVC 50×30

Mã hàng: 0153_50x30

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in nhãn mã vạch barcode 90×60 cuộn 50m

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng