Giấy In Mã Vạch 3 Tem

Decal in tem mã vạch PVC 100×30

Mã hàng: pvc100x30

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 155.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal PVC in mã vạch kích thước 35x16mm x 3tem/ hàng

Mã hàng: 0153_35x16x50

Nhà sản xuất:

Bảo hành: HDSD trong suốt thời gian sử dụng giấy decal + ribbon do VTN phân phối

Đơn giá: 165.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Cuộn giấy decal in mã vạch 30×20 3 tem/hàng

Mã hàng: cntt_30x20_3tem

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 115.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem nhãn mã vạch 3 tem 25×15 cảm nhiệt

Mã hàng: cntt_25x15x3tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 75.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 35×15 50m dạng cuộn 3 tem

Mã hàng: pvc_35x15

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 180.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem mã vạch 30×25 3 tem

Mã hàng: 0339_30x25x100m

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 140.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in nhãn mã vạch 3 tem 35×22

Mã hàng: 0339_35x22_3tem

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành: 1 tháng

Đơn giá: 75.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 3 tem xi bạc 30×20

Mã hàng: xibac_30x20

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 650.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem nhãn mã vạch 3 tem 13×13 100m Avery

Mã hàng: 0339_13x13

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 100.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 3 tem 35×22 màu vàng

Mã hàng: 0339_35x22x3_vang

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành: 1 tháng

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng