Máy In Mã Vạch Để Bàn (Desktop)

Máy in tem mã vạch APOS 420B (USB)

Mã hàng: 420B

Nhà sản xuất: APOS

Bảo hành: 12 tháng thân máy, 6 tháng đầu in

Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch nhiệt GX420D tốc độ in nhanh 6inch

Mã hàng: GX420D

Nhà sản xuất: Zebra

Bảo hành: 12 tháng thân máy, 6 tháng đầu ghi

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch Argox CP2140EX dòng để bàn 203dpi

Mã hàng: CP2140EX

Nhà sản xuất: Argox

Bảo hành: 12 tháng thân máy, 6 tháng đầu ghi

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch godex GE300 dòng để bàn 203dpi

Mã hàng: GE300

Nhà sản xuất: Godex

Bảo hành: 12 tháng thân máy, 6 tháng đầu ghi

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch bixolon TX403 dòng để bàn 300dpi

Mã hàng: TX403

Nhà sản xuất: Bixolon

Bảo hành: 12 tháng thân máy, 6 tháng đầu ghi

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch TSC TE310 dòng để bàn truyền nhiệt 300dpi

Mã hàng: TSC_TE310

Nhà sản xuất: TSC

Bảo hành: 12 tháng

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch bixolon TX400 dòng để bàn barcode printer

Mã hàng: TX400

Nhà sản xuất: Bixolon

Bảo hành: 12 tháng thân máy, 6 tháng đầu ghi

Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in decal tem nhãn mã vạch barcode cx2140

Mã hàng: cx2140

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 5.200.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch 4 inch Zebra ZD420T in truyền nhiệt

Mã hàng: ZD420T

Nhà sản xuất:

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng

Máy in mã vạch barcode xử lý ghi nhãn bị lỗi

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cái

Tình trạng: Còn Hàng