Mực In Mã Vạch WAX

Một số loại mực in mã vạch của chúng tôi:

Ribbon mực in mã vạch wax B115W (Ricoh)

Mã hàng: ruy băng

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 290.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch Wax Resin cho máy in tem nhãn Barcode

Mã hàng: wax

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 160.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in tem nhãn mã vạch wax 110mmx 74m

Mã hàng: wax_110x74

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax zebra 5319

Mã hàng: zebra_wax_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 150.001 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon Mực in mã vạch wax premium 110x300m

Mã hàng: wax_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 110.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax trong ngàng vận chuyển

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax Premium 90×300 màu đen

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax B220 ITW truyền nhiệt

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch wax Ricoh B115W 50mm x 300m

Mã hàng: B115w_50x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch ribbon wax B115w ricoh 80×300

Mã hàng: b115w_80x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 120.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng