Mực In Mã Vạch

Đây là bài mực in mã vạch, mực in tem mã vạch.

Ribbon mực in mã vạch wax premium CW121 110×300

Mã hàng: cw121_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 110.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax b220 70×300

Mã hàng: B220_70x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 98.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch ITW B220 110x300m

Mã hàng: b220_110x300_TP

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 160.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax resin Amor APR6 105mm x 300m

Mã hàng: APR6_105x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 220.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax B220 110mm x 91m (B220_110x91)

Mã hàng: B220_110x91

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax S245 110×74 Dynice Nhật Bản

Mã hàng: S245_110x74

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 70.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax B115w 90×300 nhật bản

Mã hàng: b115w_90x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 125.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch ribbon wax AWR8 110×300

Mã hàng: AWR8_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax premium NW21

Mã hàng: NW21_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 110.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch wax resin B110Z 25×300

Mã hàng: B110z_25X300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng