Mực In Mã Vạch

Đây là bài mực in mã vạch, mực in tem mã vạch.

Mực in mã vạch wax B220 80×300

Mã hàng: B220 80x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 125.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch wax B220 90×300

Mã hàng: B220 90x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 145.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch wax B220 110mm x 300m

Mã hàng: B220_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 160.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon in mã vạch-mực in mã vạch wax resin UN500 30×300

Mã hàng: wrUN500_30x300

Nhà sản xuất: UNION Nhật Bản

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Mực in mã vạch ribbon resin R300 100x300m

Mã hàng: R300_100x300

Nhà sản xuất: DNP Nhật Bản

Bảo hành: 1 Tháng

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng