Mực In Mã Vạch

Đây là bài mực in mã vạch, mực in tem mã vạch.

Ruy Băng Mực In Mã Vạch Màu Trắng Wax/Resin 30mm X 300m Màu Trắng

Mã hàng: W/R_30x300_WHITE

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 200.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in tem nhãn mã vạch wax 110mmx 74m

Mã hàng: wax_110x74

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax zebra 5319

Mã hàng: zebra_wax_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 150.001 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in decal tem nhãn mã vạch wax resin ricoh B110A 60×300

Mã hàng: B110Z_60x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 115.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch resin B110CR 55×300

Mã hàng: B110CR_55x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 245.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ruy băng mực in mã vạch ricoh B110A 30×300 wax resin

Mã hàng: B110A_30x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon Mực in mã vạch resin D110A 70×300

Mã hàng: D110A_70x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch resin B110CR 110mm x 300m

Mã hàng: B110CR_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon Mực in mã vạch wax premium 110x300m

Mã hàng: wax_110x300

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 110.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Ribbon mực in mã vạch wax resin màu cho ngành thực phẩm

Mã hàng: ribbon_mau

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng