Giấy In Mã Vạch 2 Tem

Giấy decal in tem nhãn mã vạch 2 tem hàng 50×40

Mã hàng: 0339_50x40

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem mã vạch cảm nhiệt 20×10 1 hàng 2 tem

Mã hàng: CNTT_20x10

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 50.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem 50x70mm

Mã hàng: 0331_50x70x100

Nhà sản xuất:

Bảo hành: Hướng dẫn sử dụng trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm

Đơn giá: 160.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 50×50 2 tem

Mã hàng: 0339_50x50

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal cảm nhiệt in tem mã vạch 35x22mm x 2 tem/ hàng

Mã hàng: CNTT_35x22x2

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Cuộn giấy decal in mã vạch 2 tem nhãn barcode PVC 50×30

Mã hàng: 0153_50x30

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal pvc in mã vạch 2 tem 40×30 dài 50m chống thấm nước

Mã hàng: PVC_40x30x2x50

Nhà sản xuất:

Bảo hành: 1 Tháng

Đơn giá: 130.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem mã vạch 2 tem pvc 52×50

Mã hàng: pvc_52x50x2tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 145.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem nhãn mã vạch 40x100mm x 2 tem x 100m

Mã hàng: pvc_40x100x2tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 180.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng