Giấy In Mã Vạch 2 Tem

Giấy in mã vạch 2 tem là loại giấy được bế khổ có hai tem trên một dãy, có sẵn các kích thước tiêu chuẩn như 35×22, 50×30, 50×50, …Và được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như giấy nhiệt, PVC hay xi bạc.

Ngoài giấy in mã vạch 2 tem thì giấy in mã vạch (giấy in barcode) có các loại khác nữa như giấy in mã vạch 1 tem, giấy in mã vạch 3 tem, giấy in mã vạch 4 tem. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chọn lựa loại giấy in mã vạch phù hợp.

Giấy in mã vạch cảm nhiệt 2 tem 35×22 30m

Mã hàng: CNTT_35x22_2tem_30m

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in nhãn mã vạch 2 tem 45×30 50m

Mã hàng: 0339_45x30x2tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 75.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem 40×35 Avery 50m

Mã hàng: 0339_40x35x2tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 75.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem 40×60 50m Avery

Mã hàng: 0339_40x60z2tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 65.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem nhãn mã vạch 2 tem 50×70

Mã hàng: 0339_50x70x2tem

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 75.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem màu vàng 40×150 truyền nhiệt

Mã hàng: 0339_40x150_yellow

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 195.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem 50×25 Avery

Mã hàng: 0339_50x25

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem 35×20

Mã hàng: 0339_35x20x2

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 65.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal cuộn in mã vạch 2 tem 50×90 50m

Mã hàng: 0339_50x90x50m

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 2 tem (cuộn in tem nhãn) 50 x 55 Avery

Mã hàng: 0339_50x55

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: 80.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng