Decal Giấy In Mã Vạch

VTN chuyên cung cấp các loại Decal Giấy In Mã Vạch chất lượng, giá rẻ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về loại giấy in mã vạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

Kích thước giấy in mã vạch 106×106 nhiệt cuộn 50m

Mã hàng: cntt_106x106

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy in mã vạch tem mắt kính 64×49 2 tem/hàng dạng cuộn

Mã hàng: 0339_64x49_MK

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch nhiệt 55×30 dạng cuộn 30m

Mã hàng: cntt_55x30

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 60.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch 30×20 dạng cuộn một hàng 3 tem

Mã hàng: cntt_30x20_3tem

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 115.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy in mã vạch kích thước decal barcode 95×130 50m

Mã hàng: 0339_95x130

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 78.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in tem nhãn mã vạch barcode 1 tem nhiệt 20×10

Mã hàng: cntt_20x10_50m_1tem

Nhà sản xuất: BarcodeVTN

Bảo hành:

Đơn giá: 54.000 VNĐ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Làm cách nào để chọn giấy decal in nhãn mã vạch với ribbon barcode

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch nhãn barcode màu có công dụng khác nhau

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Giấy decal in mã vạch nhãn barcode cho kính đeo mắt

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng

Hoạt động giấy decal in nhãn mã vạch barcode như thế nào?

Mã hàng:

Nhà sản xuất:

Bảo hành:

Đơn giá: Liên Hệ

Đơn vị tính: Cuộn

Tình trạng: Còn Hàng